Skip to content Skip to footer

Atölyeler ve Seminerler

Koçluk metotları ve hassasiyetleriyle editörlüğün teknik ve uygulama bilgilerinin sentezinden oluşan atölye ve seminerler bireysel, grup ve kurumsal amaçlara uygun olarak esneyebilen, yeniden yapılandırılabilen, modüler bir kurguya sahiptir. Farklı ihtiyaçlarınız için bize info@zb-akademi.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Atölyeler

5/5

Roman atölyesi, bir fikrin roman taslağına dönüştürülmesini hedefler. Kişiyi kurmak istediği dünyaya yaklaştıracak doğru soruları sorar. Kurgu ve yapı oluşturma sürecinde kuramsal ve metodolojik bir yaklaşımı benimser. Katılımcılarla birlikte romanın unsurları üzerinde kurgu mühendisliği yapılır. 

DETAYLAR

Öyküyü öykü yapan şey nedir?

Neden bazı öyküler bizi olduğumuz yere mıhlarken bazıları ağzımızda kötü bir tat bırakır?

Öykü atölyesi, yönünü sorularla çizer. Katılımcılara sunduğu iki anahtar sözcük vardır: “Yenilik” ve “Uyanış” Bu iki kavram hem öykünün hem de onu var eden yazarın sahip olması gereken iki temel unsurdur. Yenilik, öykünün her noktasına nüfuz edecek olan arayıştır. Uyanış ise katılımcının kendisi ve öyküleri üzerinde yaptığı alan çalışmasıdır. Atölye sürecinde her öykünün nabız değeri belirlenir, öykünün anatomisi incelenir ve her katılımcı kendi içindeki öykücünün sınırlarını keşfeder.

DETAYLAR

Yazarlığın, kitapların ve yayıncılık sektörünün değişen gerçekleri biz editörler ve düzeltmenler yani bu alanın profesyonelleri için kendimizi güncelleme ve becerilerimize yenilerini ekleme gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Artık bir metnin sadece anlaşılır ya da kolay okunur olması yetmiyor. Her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da kurallar yeniden yazılıyor. Artık kitap, sadece bir kitap değil. Rekabet çok çetin bir biçimde kendini hissettiriyor. O halde bizler neden daha iyi kurgulanmış ve kendini daha doğru anlatan kitaplar yapmayalım ki?

DETAYLAR

Yazmanın sanatsal üretimlerle sınırlı olmadığını hatta işin içinden sanatsal ve varoluşsal kaygıları çıkardığımızda aşırı eğlenceli bir şey olduğunu hiç deneyimlemiş miydiniz?

Uydurmaca yazı atölyesi, “Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir?” sorularıyla hiç ilgilenmez. Uydurmaca yazı atölyesi mahallenin meraklı ve haylaz çocuğudur ve o, şöyle der: “Sanatı bilmem ama yazmak, kesinlikle iyi vakit geçirmek için.”

DETAYLAR

Hikâye nedir, roman nedir?

Hikâye ve roman aynı sözcük ailesinin farklı kimliklere sahip iki üyesidir. Aynı aileden oldukları için birbirine benzeyen huyları ama en nihayetinde canlı oldukları için birbirinden apayrı yönleri vardır.

Hikâye ve roman nerede doğar, nerede yaşar?

İkisi de aynı yerde, yazarın zihni ve kalbi arasında doğar. Fakat büyüyen her şey gibi bir süre sonra kendi yollarını çizer ve ayrı evlerde yaşamaya başlarlar.

DETAYLAR

Herkes için hazırlanmış Temel İmla Kuralları Atölyesi, yazının yeniden altın çağını yaşadığı günümüzde kendinizi ve işinizi ifade ederken noktalamanın ve dilin en temel özelliklerini aktif ve bilinçli bir şekilde kullanabilmenizi sağlamayı hedefliyor.

DETAYLAR

Kurgu dışı, kitap raflarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan, günümüzün yazılı rehberleri ve kaynakları olarak hayatımızda yer alan bir türdür. Bu atölyede kurgu dışının kapsamına giren ve girmeyen metin türlerini tanır ve kurgu dışının yapısal unsurlarını öğreniriz. Kurgu dışı, yazarından belli bir alanda bilirkişi ve yetkin olmasını; editöründen ise yaratıcı, örüntüsel, görsel-işitsel-kinestetik kurgu, pozitif ve bütünlükçü olmasını talep eder. Dolayısıyla bu atölyede kurgu dışı bir kitabı var eden tüm parçaları nasıl bir araya getireceğimizi analiz ederiz.

DETAYLAR

Sadece duyduğunuz bir şeyi, anlamından büyük kayıplar vermesine izin vermeden kâğıda dökmeyi en son ne zaman denediniz? Son yıllarda ilköğretim ders programlarındaki yerini de alan dikte becerisi, bir gerçeğin, kendinden olabildiğince az şey kaybederek yazıya geçirilmesidir. Bakalım, yazarken aklımız nasıl çalışıyor! Bunu bir kere fark ettiğinizde, yazının ne kadar güçlü bir o kadar da olanaklarla dolu olduğunu görüp bu gücün iyi kullanıldığında hayatınızı nasıl da kolaylaştırdığını göreceksiniz.

DETAYLAR

Bu çalışma bireysel olarak, yazmak isteyen kişinin kendi edebi kaynaklarının farkındalığı üzerine tasarlanmıştır. Yazıya giden süreçte kişinin önce kendi düşünce yapısını ve ifade biçimlerini tanıması gerekir. Bu farkındalığın devamında, aktarmak/yazmak istediği şeyi hangi kurgu ve yöntemle anlatmak istediğini seçer. Birebir Yazı Dersleri kişiye sorular sorar, tarifler yaptırır ve koçluk sisteminin araçlarını kullanır.

DETAYLAR

Günümüzde birçok kurum ve şahıs, sundukları hizmet ve ürünleri çeşitli medya mecralarında tanıtıyor. Bu mecraların sayısı ise her geçen gün artıyor ve araçları değişiyor.

Dolayısıyla proje haline getirilmiş her fikir;

DETAYLAR

Bu çalışmanın hedefi; yapılan işi veya ürünü tanıtmak üzerine hem kurumsal hem de yaratıcı bir yazının ortaya çıkarılmasıdır. Günümüzde şahıs veya kurum olarak çalışan herkesin bir marka yüzü tasarlama zorunluluğu doğmuştur. Bu yüz, özellikle sosyal medya üzerinde her formda tasarlanır ve bir duygu-düşünce iletir. Dolayısıyla içerik yazarlığı, ürün ve hizmet tanıtımı, web sitesi yazarlığı, basın bültenleri, soru-cevap metinleri ve blog yazarlığı büyük bir önem arz eder. Marka bütünlüğü, söylem ve üslup bütünlüğüdür.

DETAYLAR

Kahraman en net tanımıyla, romanın ana kişisidir. Okur hikâyeyi kahramanın izleriyle takip eder. Dolayısıyla fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal olarak güçlü tasarlanmış bir kahraman, okura hikâyeyi de sevdirir.

Kahraman, temelde bir hedefi, bir arzusu, bir ihtiyacı olan kişidir. Kahramanın en önemli özelliği olaylar karşısında gösterdiği irade ve verdiği kararlardır. Hikâye, kahraman için bir arayış, kavuşma ya da aydınlanma vazifesi görür. Aslında bu yönüyle roman, tıpkı bize benzer.

DETAYLAR

Kahraman aynı kalamaz.

Sınanmayan kahraman olamaz.

Bu sözler çok tanıdık değil mi? Derinde bir yerde, bizi anlatıyor. İzlediğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyde bir kahraman yankısı duyuluyor. Sadece yaşamaya devam etmek, kahraman olmak için yeterli mi? Yaşamın dalgaları ve durağanlığa müsaade etmeyen coşkun suları düşünülürse, evet sadece yaşamak bile kahramanca bir eylem.

DETAYLAR

Roman en net tanımıyla, en az 80.000 ile 100.000 kelime olarak yazılmış kurgu metinlerdir. Temel meselesi insan ve hayattır. Bir karakter romanı ya da bir olay romanı yazabilirsiniz. Roman yazarın ahenkle kurguladığı bir seçimler bütünüdür.

Peki ya roman ne değildir?

İşte düşünsel fırtına burada başlıyor:

DETAYLAR