Skip to content Skip to footer

Bir Editöre Kitabınızı Tanıtmak

woman standing in front of book shelf

Kapak Mektubunun Önemi ve İçermesi Gereken Bilgiler

Nihayet kitabınızın yazımını bitirdiniz, taslaklarınız üzerinde çalıştınız ve dosyanıza bakarak, “İşte bu” dediniz… Bu zorlu sürecin hemen sonrasında yayınevi süreci başlar ki ülkemizde bu yeni etap yazım sürecinden çok daha farklı dinamikleri içerir.

Türkiye, kitap yayımlamak konusunda şanslı olabildiğimiz ülkelerden biri değil. Kaynakların yetersizliği, sektörün küçüklüğü ve okurun azlığı ile birlikte kitapların hak ettiği değeri görmemesi ne yazık ki bu alana giriş yapıldığında kişinin en baştan kabul etmesi gereken tatsız gerçekler olarak önümüzde duruyor. Özellikle isimsiz yazarların ilk kitapları için şans 2023 yılı için dramatik düzeyde düşmüş durumda.

Tabii şartların böylesi olumsuz olması bizi yazmaktan geri tutmuyor. Biz yazacağız ve kendimize uygun bir yayıncı aramaya devam edeceğiz. Dileriz gelecek yıllar, yayıncılığın da kolaylaştığı günleri beraberinde getirsin.

Tam da bu noktada hem diğer dosyalar arasında doğru anlaşılmak hem de zamanlarımızı doğru kullanabilmek adına, yayıneviyle dosyamızı paylaşırken beraberinde hem dosyamızı hem de kendimizi doğru anlatmak çok değerli.

Bu temaslarda önemli bir belge var ki yazarın ve yayınevi editörünün işini oldukça kolaylaştırmakta… Bu belgenin ismi, kapak mektubu. Kapak mektubu, yazarların yayınevlerine başvururken e-postalarına ekledikleri önemli bir belgedir. Bu mektup, yazarın kitabını tanıtarak yayınevine sunma amacı taşır ve kitabın değerlendirilmesi için en sağlıklı göstergelerden biridir. Değerlendirme demişken, editörün kendisine gönderilen bir maili kabul edip içine bakması dahi değerlendirme sürecinin bir parçası hatta belki de en önemli parçasıdır çünkü süreci bu karar başlatır. Kapak mektubunun önemi, yazarın kitabı hakkındaki olumlu ve etkili bir izlenim bırakması açısından önemlidir.

Kapak Mektubunun Önemi:

İlk İzlenim: Kapak mektubu, kitabı tamamıyla değil, özetiyle tanıtma fırsatı sunar. İyi bir kapak mektubu, kitabın içeriği hakkında etkileyici bir özet sunarak yayınevi editörlerini bilgilendirir ve kitabın potansiyelini görünür kılar.

Kitabın Pazarlama Aracı: Yayınevi editörleri, yüzlerce hatta binlerce kitap başvurusu alabilirler. Kapak mektubu, yazarın kitabının neden diğerlerinden farklı olduğunu ve hedef kitlenin ilgisini nasıl çekeceğini açıklar. Bu mektup, kitabın pazarlama ve satış potansiyelini ortaya koyar.

Yazarın Yeteneğini Göstermek: Kapak mektubu, yazarın yazım becerisini ve profesyonelliğini yansıtır. Dil bilgisi, anlatım ve iletişim becerileri, yayınevinin yazarla, yazarın yayıneviyle işbirliği yapma potansiyelini değerlendirmesine yardımcı olur.

Yayınevi ile Bağlantı Kurma: İyi bir kapak mektubu, yazarın kitabıyla ilgili ne kadar istekli olduğunu ve onu ne derece içselleştirdiğini gösterir. Yazarın tutkusu ve bağlılığı, yayınevinin kitapla daha yakından ilgilenmesini sağlayabilir.

KAPAK MEKTUBUNDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR?

  1. Gönderen Bilgileri: Mektubun başında yazarın adı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri bulunmalıdır.
  2. Yayınevi Editörünün Adı: Eğer mümkünse, mektubun hitap ettiği yayınevi editörünün adı kullanılmalıdır. Bu, mektubun kişiselleştirilmesine ve okuyucuyla bağlantı kurmasına yardımcı olur. Kabul edelim ki ülkemizde o editörün ismini öğrenmek kolay olmayacaktır. Postanızı, size verilen info mail adresine kendinize uygun harika bir hitap ile gönderebilirsiniz.
  3. Kitap Hakkında Kısa Açıklama: Kitabın ana teması ve ana karakterler hakkında kısa bir özet verilmelidir.
  4. Yazarın Biyografisi: Yazarın yazma deneyimi, daha önce yayınlanmış eserleri veya yazarlıkla ilgili diğer önemli bilgiler yer almalıdır.
  5. Kitabın Potansiyeli: Kitabın hedef kitlesi ve onlara nasıl ulaşacağı hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca, kitabın benzersizlikleri ve yayınevine sağlayacağı katkılar vurgulanmalıdır.
  6. Eklenecek Diğer Belgeler: Kitabın özeti, bölümlerden örnekler veya diğer ek belgeler mektuba eklenmelidir. Ancak, yayınevi başvuru gereksinimlerine uygun olarak doğru miktarda ek bilgi sunulmalıdır.
  7. Doğru Kategori: Yazarın kitabı için doğru kategori ve doğru kırılımı belirtmesi pratik olacaktır. Böylece editör, elindeki dosyayı hangi janranın dinamiklerine göre değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili bir izlenim elde edebilir.

Kapak mektubu, yazarın kitabını yayınevine en iyi şekilde tanıtma ve kitabın değerlendirilme şansını artırma fırsatı sunar. Etkili bir kapak mektubu, yazarın kitapla ilgili tutkusunu ve yeteneğini vurgular, böylece yayınevi editörlerinin dikkatini çeker ve kitap yayınlanma olasılığını artırır.

Örnek Kapak Mektubu

Adınız:

Adresiniz:

Tarih:

Selamlama ve Hitap

Size kitabımı değerlendirmeniz için göndermekten mutluluk duyuyorum. Kitabım hakkındaki teknik ve dramatik bilgileri aşağıda kısaca özetledim.

Değerlendirmelerinize sunarım,

Kitabın Adı:

Türü: (örn. roman, bilim kurgu, tarih vb.)

Kelime Sayısı:

Sayfa Sayısı:

Ana teması: Ana tema veya konu hakkında kısa bir açıklama.

Ana karakterlerin isimleri ve kısa tanımlamaları:

Deneyim: Kitabımı yazarken, okurlara (kitabın amacı ve mesajı) ile ilgili düşündürücü bir deneyim sunmayı hedefledim. Kitabımın (hangi özellikleriyle: okur ve yayınevi açısından) dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.

Yazın Geçmişim:

Kitap Hakkında: Kitabım, okuyucuların (belirli bir duyguya, bilgiye veya deneyime dair özel unsurlar) içermektedir. “Kitabınızın ismi” (yayınevinin hedef kitlesine nasıl katkı sağlayabileceği ve ilgisini çekebileceği hakkında düşüncelerinizi ekleyin).

Kitap dosyamı ve ayrıca bazı örnek bölümlerini ekte paylaşıyorum

Kitabımın değerlendirilmesi sürecinde herhangi bir geri bildirim veya ek bilgi ihtiyacınız olursa, işbirliğine hazır olduğumu belirtmek isterim.

Bana zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder ve kitabımla ilgili olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Adınız

İletişim Bilgileriniz