Skip to content Skip to footer

Editoryal
Çalışmalarımız

Editoryal desteklerle hem okurluğunuzu hem yazarlığınızı geliştirebilirsiniz. Alacağınız eğitim ve danışmanlıklar sizi bir yandan teknik olarak desteklerken diğer yandan da potansiyelinizi körükleyerek yeteneklerinizi geliştirir.

5/5

5 haftalık özel danışmanlık programı, kitap yazma sürecinde karşılaşabileceğiniz zorluklara çözümler sunarak, hikayenizi veya konunuzu sistematik bir şekilde kurgulamanıza yardımcı olur.

Programın Sunduğu Avantajlar:

  • Birebir Profesyonel Rehberlik: Alanında uzman bir editörden birebir yönlendirme ve destek alın.
  • Stratejik Planlama: Yazma sürecinizi baştan sona stratejik bir şekilde planlayın, böylece her adımda ne yapmanız gerektiğini bilin.
  • Yapıcı Geri Bildirim: Kurgunuz ve süreç tanımlarınız üzerine yapıcı ve yönlendirici geri bildirimler alarak eserinizi geliştirin.
  • Motivasyon ve İlham: Yazma sürecinde karşılaştığınız engelleri aşmak ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için gerekli araçlara sahip olun.

Bu danışmanlık programı ile her adımda size rehberlik edecek, fikirlerinizi netleştirecek ve kitabınızı hayata geçirmek için gereken yapısal parçaları bir araya getirmenize imkan sağlayan profesyonel destekle tanışın.

Editoryal Kurgu Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi Al

Günümüz, projelerin ve sürekli yeniliklerin hüküm sürdüğü bir dünya. İster kurumsal ister bireysel olsun, her yeni fikir doğru bir amaç, yaratıcı bir tasarım ve sağlam bir yapı gerektirir. Kitaplar da bu dinamik dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Amacımız, fikirleri, bilgileri, durumları ya da deneyimleri kitaplaştırarak okurlara etkili bir şekilde iletmektir.

Proje Kitaplar Editörlüğü ve Danışmanlığı ile:

Profesyonel Rehberlik: Bireylere ve kurumlara, projelerini başarıya ulaştıracak profesyonel rehberlik ve danışmanlık sunulur.

Stratejik Planlama: Kitap projenizin ana hatlarını netleştirir, sınırlarını ve kapsamını belirlenir.

Hedef Kitle Analizi: Projenin hedef kitlesini belirleyerek, bu kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik stratejik planlar geliştirilir.

Kaynak ve Engel Analizi: Proje kitabın gereksinimlerini, kullanılacak kaynakları, karşılaşılabilecek engelleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulur.

Yol Haritası Geliştirme: Projenin günümüz koşullarında kalıcı olmasını ve hedeflediği kitleye ulaşmasını sağlamak için dengeli ve gerçekçi bir yol haritası hazırlanır.

Editoryal Adımlar: Kitapların kurgusal tasarımından yazım, üretim ve yayın süreçlerine kadar olan tüm editoryal adımlar, projenizin başarısı için titizlikle yönetilir.

Proje Kitaplar Editörlüğü ve Danışmanlığı, fikrinizi sadece bir kitap olarak değil, bir bilgi ve kültür projesi olarak ele alır. Bu yaklaşım, kitabınızı sadece bugünün değil, yarının da okuyucusuna ulaştırmanızı sağlar.

Proje Kitaplar Editörlüğü ve Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi Al

Kurgusal ve kurgusal olmayan tüm metinler, detaylı ve kapsamlı bir iki aşamalı mimarlık sürecinden geçmektedir:

Yazarın Yaratıcılık ve Tasarım Aşaması: Yazar, kurgusal metinler için tema, hikâye ve olay örgüsünü tasarlar ve karakterlerin bu yapı içindeki hareketlerini şekillendirir. Kurgusal olmayan metinlerde ise, ana fikirler ve bu fikirlerin anlam örgüsü olarak nasıl bütünleştirileceğini belirler. Bu süreçte yazar, metnin zihinsel ve duygusal evrenini yaratır ve eserin genel imajını tanımlar.

Editörün Yeniden Yapılandırma ve Güncelleme Aşaması: Editör, yazarın oluşturduğu yapıyı detaylı bir şekilde inceleyerek, yapının konumunu, köşelerini, boşluklarını ve tutarlılığını değerlendirir. Metin, parçalarına ayrılır ve bu parçaların bütün içindeki uyum ve işlevsellikleri analiz edilir.

Gerektiğinde, metin yeniden yapılandırılır; zaman, mekân ve olay sıralaması mantıksal ölçütlere göre düzenlenir. Editör, metnin anlam ve kurgu bütünlüğünü sağlamak için eksik ya da fazla kısımlar üzerinde yazarla iş birliği yapar.

Ayrıca, metnin estetik özellikleri, tema derinliği ve bilgi düzeyi gibi dinamikler üzerinde yazarla birlikte çalışır. Eserin janr içindeki konumunu değerlendirerek, potansiyel okur kitlesi, sektörel gereklilikler ve raflardaki yerini göz önünde bulundurur.

Yayıncılık süreçlerinde, yayıncı ile yazar arasında köprü görevi görerek, iletişimi sağlar ve yayın sürecinde yazarına aktif olarak destek verir.

Geliştirici editörlük hizmeti, metninizi sadece daha işlevsel ve amaca uygun hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda eserinizi kendi alanında öne çıkaracak stratejik ve yapısal iyileştirmeler sunar.

Geliştirici Editörlük Hakkında Detaylı Bilgi Al

Yazar Koçluğu ve Danışmanlık Hizmetleri: Disiplinler Arası Profesyonel Rehberlik

Yazar Koçluğu ve Danışmanlık hizmetleri, editörlük ve yazarlık alanlarındaki geniş bilgi birikimimizin yanı sıra, sektörel deneyimin bir harmanı olarak disiplinler arası bir rehberlik sağlar. Bu entegre yaklaşım, sadece bir kitap yazmanızı değil, aynı zamanda bu eserin sektörde sürdürülebilir bir başarı elde etmesini hedefler.

Yazar Koçluğu
1. Yazma Sürecinde Karşılaştığınız Zorluklar: Yazmaya başlarken mi zorlanıyorsunuz, yoksa yazdıklarınızdan mı memnun değilsiniz? Yazar koçu, sürecinizi yeniden yapılandırarak yazma yolculuğunuzda sizi rayına oturtur.
2. Duygusal ve Teknik Destek: “Yapamıyorum” veya “Bu çok zor” gibi düşüncelerle baş etmenize yardımcı olur. Bu engelleri aşmanız için somut stratejiler ve motivasyonel destek sağlar.
3. Yaratıcılığınızı Harekete Geçirme: Fikirlerinizi etkili bir şekilde kâğıda dökmek için yaratıcılığınızı maksimize edecek tekniklerle sizi destekler.

Mentorluk
Yazarlık kariyerinizde ilerlemeniz için stratejik kariyer planlaması yapmanıza destek olur. Yayıncılık dünyasında karşılaşabileceğiniz fırsatları ve zorlukları belirlemenize yardımcı olacak mentorluk sağlar.

Danışmanlık
1. Proje Geliştirme: Kitap türüne özel, projelerinizin geliştirilmesi için kapsamlı danışmanlık sunar.
2. Yayıncılık ve Pazarlama Stratejileri: Kitabınızın yayınlanma sürecinden pazarlamasına kadar olan tüm adımlarında size rehberlik eder. Kitabınızı, yayıncılık dünyasındaki en güncel trendlerle uyumlu hale getirme vizyonuyla hareket eder.

Yazar Koçluğu Hakkında Detaylı Bilgi Al