Skip to content Skip to footer

Editoryal

Editoryal
Çalışmalarımız

Editoryal desteklerle hem okurluğunuzu hem yazarlığını geliştirebilirsiniz. Alacağınız eğitim ve danışmanlıklar sizi bir yandan teknik olarak desteklerken diğer yandan da potansiyelinizi körükleyerek yeteneklerinizi geliştirir.

5/5

Hani bazen olur ya ne yazacağımızı biliriz de nasıl yazacağımızı bilemeyiz. Yazım ve yayın süreçlerinin nasıl ilerleyeceğini ise hiç bilmeyiz.

Editoryal kurgu danışmanlığı aklınızdaki hikâyeyi ya da konuyu sistematize edebilmeniz, planlayabilmeniz ve hem tasarlarken hem de yazarken bir yöntem üzere ilerleyebilmenizde size rehberlik eder.

Metnin yazımına hiç başlamamış ya da biraz ilerleyip bir yerde takılmış olabilirsiniz. Danışmanlık alarak, yola kuşbakışı bakıp yazacağınız hikâyenin/konunun iskeletini çıkarabilirsiniz. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey, artık öğrendikleriniz ışığında kitabınızı yazmak olacaktır.

Kitap, artık sadece bir kitap değil. Kimimizin hayali kimimizin hedefi kimimizin de insanlara ulaşmaktaki en önemli aracı. Tam bu noktada editoryal kurgu danışmanlığı,

 • Size rehberlik eden,
 • Bulduğu konuyu/fikri netleştiren, sınırlarını ve alanını belirleyen,
 • Sorularınızı cevaplayan,
 • Bu fikri bir kitap haline getirebilmek için gerekli olan yapısal parçaları sıralayan,
 • Kitabın yol haritasını ve duraklarını görünür kılan,
 • İhtiyaçları, kaynakları, engelleri ve çözümleri analiz eden profesyonel bir proje başlangıç danışmanlığıdır.

 

BİLGİ AL

Günümüz bir proje dünyası. İster kurumsal ister bireysel gerçekleştirilecek tüm fikirler yaratıcı bir tasarıma ve sağlam bir yapıya ihtiyaç duyuyor. Kitaplar da bu dünyanın önemli parçalarından biri. Nitekim amacımız malum: bir fikri, bilgiyi, durumu ya da hali kitaplaştırarak karşı tarafa ulaştırmak.

Peki karşı taraf kim? Karşı kıyıda kimler var?

Bu iki yaka arasındaki doludizgin akışta ne var?

Yenilik, üretim ve aynı hızda tüketim. Sürekli dönüşen bir bilgi, algı ve söylem akışı. 

Tam bu noktada Proje Kitaplar Editörlüğü ve Danışmanlığı

 • Kişilere ve kurumlara profesyonel bir rehberlik sunan
 • Kitap projesinin ana hatlarını netleştiren, sınırlarını ve alanını belirleyen,
 • Projenin hedef kitlesini belirleyen ve buna yönelik bir stratejik yaklaşım sunan,
 • Proje kitabın ihtiyaçlarını, kaynaklarını, engellerini ve çözümlerini analiz eden profesyonel bir proje danışmanlığıdır.

Projenin günümüz koşullarında kalıcı olması ve hedeflediği kitleye ulaşması için sağlam, dengeli ve gerçekçi bir yol haritası hazırlanır. Proje kitapların kurgusal tasarımı sonrasında yazım, üretim ve yayın süreçleri dahil tüm editoryal adımlar, proje editörlüğü kapsamında gerçekleştirilir.

 

Bilgi Al

Kurgu ve kurgu dışı tüm metinler iki aşamalı bir mimarlık sürecinden geçer:

1- Yazarın tahayyül ve tasarımı.

2- Editörün dış göz olarak profesyonelce güncellediği daha işlevsel ve amaca uygun editoryal tahayyül ve yeniden yapılandırma.

Yazar kendi elindeki malzemeden bir yapı ortaya koyar. Bu yapının imajını belirler, akıl ve duygu evrenini inşa eder. Şayet bir kurgu ise; tema, hikâye, olay-durum örgüsünü kurgular ve kahramanın bu örgü içerisinde hareket etmesini sağlar. Şayet kurgu değilse; parçaları belirler ve aktarmak istediklerini bir anlam örgüsü halinde bütünler.

Editör bu iş birliğinde üretilmiş ve hazırlanmış bir yapıyla karşılaşır.

 • Bu yapının inşa edildiği konumu inceler.
 • Köşeleri ve boşlukları analiz eder.
 • Kurgu veya örüntüdeki tutarlılığı inceler.
 • Kurgu veya örüntüyü yapı bakımından parçalarına ayırır ve parçaların bütün içerisindeki uyumuna bakar.
 • Gerek duyuluyorsa metni söker ve yeniden birleştirir.
 • Zaman, mekân ve olay sıralamasında mantıksal ölçütlere göre değerlendirme yapar.
 • Kurgu veya kurgu dışı bir eserin anlam ve kurgu bütünlüğünü tesis eder.
 • Metnin eksik ya da fazlalıkları konusunda yazarı bilgilendirir; metnin tema, güvenlik, bilgi düzeyi, estetik özellikleri vb. Dinamikleri üzerinde yazarla birlikte çalışır.
 • Dosyanın, kendi janrındaki konumunu değerlendirerek okur-sektör-raf gibi hususları gözetir.
 • Gerekli durumlarda yayıncı ile dosya arasındaki iletişimi kurar ve yayın süreçlerinde de yazarına destek verir.
 • Bilgi Al

Yazmak, kendi düşünsel süreçlerimizle inşa ettiğimiz bir labirent. Salt yazının kendisi ve sabırla yazmaya devam etmek ise bize bu labirenti çözdüren şey. Çünkü biz içine düştüğümüz bu oyunlu ve kaçamaklı yapıyı tanıyoruz. Çıkış yolunu bulamadığımız her an, aslında kendi içimizde kayboluyoruz.

Yazar zihni tam bu noktada devreye giriyor ve tüm duygularımızı ayaklandırıyor:

 • Yapamıyorum.
 • Yazamıyorum.
 • Yazdıklarımı beğenmiyorum.
 • Burada bırakayım.
 • Sonra bir daha denerim.
 • Bir süredir yazamıyorum.

Diye diye süreci soğutuyor ve derin bir hayal kırıklığı başlıyor.

Yazar koçu ise tam bu noktada devreye giriyor ve yazarın duygularını doğru soruların peşine düşmek için görevlendiriyor:

 • Yapıyorsun fakat şu an soyut bir engele takıldın.
 • Haydi gel bir de şunu deneyelim.
 • Yazdığın her satır bir ilerleme, gel devam edelim.
 • Şimdi hayal edelim.
 • Şu yöntemi deneyelim.
 • Şimdi bu durumu sözcüklerle tezahür ettirelim.
 • Şimdi bu hissini tarif etmeyi deneyelim.

Diye diye süreci akıtıyor ve yazara devam etmesi için ihtiyacı olan motivasyonu sağlıyor. Koçluk teknikleri ve sorularıyla doğru yönlendirmeleri yapıyor.

Kimler Katılsın? 

 • Yazmak isteyen,
 • Bir fikri bir kitap projesine dönüştürmek isteyen ya da daha iyi metinler yazmak isteyen,
 • Yazım sürecinde belirli ya da sebebini belirleyemediği sorunlar yaşayan,
 • Kendini ifade etme süreçlerinde yazınsal olarak ilerlemek isteyen herkes katılabilir.

Kazanımlar:

 • Katılımcı yazı sürecinde yaşadığı sorunların ne olduğunu bulur ve kaynaklarını tespit eder.
 • Koçluk oyunları ve sorularıyla yazım süreçlerindeki sorunlarına dair farkındalık kazanır.
 • Yazmaya başlar ve sabırla sürecin içerisinde ilerlemeye devam eder.
 • Sadece yazma eylemine devam ederek gelişebileceğinin farkına varır ve kendine şefkatle yaklaşır.
 • Fikirlerini taslak haline getirmeye başlar.
 • Yazının ona sunduğu araçları öğrenir ve kullanır.
 • Kendini fark etme, anlama ve yönetme konularında yeni açılımlar yaşar.

  Bilgi Al

Effective results with minimum efforts from clients are key to successful design agencies! Thank you for your professional consultations for our creative project! I loved working with you all.

Kylie Rogers

Social Worker

What a great experience! I have visited one of the workshops and attended a photography masterclass, and both were super useful for young creative minds. Highly recommended to everyone.

Alice Parker

Designer, CEO

This website is going to change your perception of WordPress website templates. It’s unique, it’s multi-functional, it’s minimalist and easy to work with. I love reading the blog and reviewing the portfolio!

Amy Weinstein

Photographer
Güncel Yazılarım

Blog