Skip to content Skip to footer

Kurumsal Metin Yazarlığı

600 KDV Dahil

Günümüzde birçok kurum ve şahıs, sundukları hizmet ve ürünleri çeşitli medya mecralarında tanıtıyor. Bu mecraların sayısı ise her geçen gün artıyor ve araçları değişiyor.

Dolayısıyla proje haline getirilmiş her fikir;

 • Mesaj tasarımı
 • İçerik ve söylem
 • Üslup ve algı yönetimi
 • Dil bilgisi ve imla kuralları
 • Sosyal medya metin yazarlığı
 • Web sitesi metin yazarlığı
 • Hizmetin/ürünün/projenin tanıtım yazısı
 • Basın bülteni
 • Profesyonel bir e posta dili talep ediyor.

Bu ihtiyaçların her birinin temel bileşeni ise sözcükler. Proje editörlüğü tam bu noktada katkı sunuyor ve bütünlüklü bir dil tasarımı yapıyor. Dilin tüm olanaklarını stratejik olarak kullanıyor:

 • Ne anlatmak/söylemek istiyoruz?
 • Nasıl anlatmak/söylemek istiyoruz?
 • Hangi araçları kullanmayı tercih ediyoruz?
 • Nasıl anlaşılıyor ve algılanıyoruz?
 • Nasıl geri dönüşler alıyor ve nasıl geri bildirim veriyoruz?
 • Sözcük imajımız bizim hakkımızda ne söylüyor?

Editoryal işlemden geçmiş her metin bir değer algısı ve kurum zekâsı inşa eder. Yazılı imaj vazgeçilmez ve eşsizdir.

Her kurumun kendine özgü bir yapısı, değerleri, misyon ve vizyonu olduğu bilinciyle kuruma özel bir anlatım dili tasarlanır. Yapısal çözümleme ve metin farkındalığı bu atölyenin temel araçlarıdır.

Burada amaçlanan;

 • Kurumun sözcük dinamiklerini saptamak,
 • Kullanacağı üslubu seçmek,
 • İlettiği mesajın alt ve üst metinlerini belirlemek,
 • Dilin tüm olanaklarını yaratıcı bir şekilde kullanmak,
 • Departmanlara özel stratejik metinler kurgulamak,
 • Kurgusal unsurların tanınması, parça farkındalığı ve başarılı metinlerin çözümlenmesi,
 • Kuruma uygun bir marka dili oluşturmaktır.

Stokta yok

Kategoriler: Ürün No:19541

Açıklama

Program:

Anlatıcı: Editör – Yazar Koçu Serda Kranda Kapucuoğlu
Süre: 3 Modül-8 Oturum-24 Saat

Kazanım Hedefleri:

 • Yazılı araçlar tanınır ve mecra-medya-içerik-söylem farkındalığı oluşur.
 • Dil ve imla ilgili temel bilgiler edinilir.
 • Mesaj tasarımında pratik unsurlar öğrenilir.
 • Kriz zamanı yazarlığı, kurum içi basılı ve dijital yayın kurgulama ve içerik üretme süreçleri tanınır.
 • Kurum dışında farklı metinlerin özellikleri kavranır ve kurgu dışına yapısalcı bakış açısı kazanılır.
 • Yazı pratiği, yazı sonrası kontrol ve kendi kendinin editörü olmakla ilgili farkındalık kazanılır.
 • Okuma çalışmalarıyla, yazı ve ses ilişkisi öğrenilir.
 • Kurumu giymek, departmanı giymek, sözcüğü giymek gibi metin yazarının “…mış gibi yapma” özelliği içselleştirilir.
 • Bülten, dergi, kitap, e-posta, röportaj, rapor, konuşma metni, broşür, dijital içerikler, afiş, banner, reklam ve sosyal medya içerikleri; görsel ile metin kurguları üzerinden incelenir. Bu araçların motivasyon ve amaç farkları teknik çözümleme yöntemiyle deneyimlenir.