Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yazma Eylemine Dair Teknik Bir Bakış Açısı

“Akademi” bir kavram olarak adını Atina yakınlarındaki “Akademeia” adlı bir zeytinlikten alır. Bu zeytinlikte Yunan düşünür Platon, matematik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine ders vermektedir. Akademi’de zaman içerisinde en çok parlayan konular sanat, edebiyat ve müzik olur.

Platon’un Akademisi aynı zamanda bir ölümsüzlük felsefesidir. Onun ölümünden sonra öğrencileri ve geleceğin yeni eğitmenleri Akademi’nin eğitim serüvenini sürdürürler. Düşünce, Akademi’nin sağladığı olanaklarla ilerlemeye devam eder.

Serda Kranda Akademi, köklerini bu ilk düşünceden almaktadır: Bir yapı içerisinde, birlikte öğrenme ve paylaşarak büyüme hedefi.

Yapı ve Tasarım

Akademi, uzun yıllardır süregelen bir eğitim ve paylaşım sürecinin yapılanma noktasıdır. Kurucusu Serda Kranda, edebi yazım süreçleri ve editörlük alanında “yapı inşası” üzerine çalışmıştır. Edebi yapının her bir parçasının, matematiksel bir yöntemle tasarlanabileceği ve gerekirse her parçanın yerinden sökülüp farklı bir kombinasyonla inşa edilebileceği bir çalışma sistemi tasarlamıştır. Süregelen eğitim süreçleri, bugün kendi orijinal yapısını tamamlamayı başarmış ve bir akademi olarak hizmet sunmaya başlamıştır.

Serda Kranda Akademi’nin temel buluşma noktası bilgidir. Bu bilgi net ve değiştirilemez değil; hareket eden ve anlam yaratmaya olanak tanıyan yaratıcı bir bilgidir. Kişinin kendi bilme halini yakalayabilmesi için oyunlar kurar ve sorular sorar.

Edebiyat ve matematiğin bütünleşmiş doğası içerisinde bir yolculuk tasarlanır. Edebi bir tasarım için; matematiksel hesaplamalar, ölçüm ve tartımlar, haritalar, hikâyenin iç ve dış açıları, merkezin sabit ve değişkenliği kullanılır.

Serda Kranda Akademi, yazan herkesin kendi iç sesine editörlük yapmasını sağlar. Disiplinlerarası bir çalışma metoduyla farklılığı bütünlemeyi başarır.

Hepimiz insanız.

Bunun dışında hepimiz bambaşkayız.

Hepimiz benzer rutinlerde yaşıyoruz.

Yine de her şeyi farklı görüyor, farklı algılıyor, farklı anlıyor, farklı davranıyor, farklı yaşıyoruz.

Akademi’de farklılığı yaşıyoruz.